Xe tải Hyundai HD99 5.4 tấn gắn cẩu Tadano 3 tấn ZE303MH bảo hành 12 tháng trọn gói

Xe tải Hyundai HD99 5.4 tấn gắn cẩu Tadano 3 tấn ZE303MH bảo hành 12 tháng trọn gói

Xe tải Hyundai HD99 5.4 tấn gắn cẩu Tadano 3 tấn ZE303MH bảo hành 12 tháng trọn gói